Sertifisert som Fair Transport-bedrift

Vi har over en periode arbeidet organisert og systematisk med en prosess knyttet til å bli sertifisert som Fair Transport-bedrift i regi av Norsk Lastebileier-Forbund og nå har vi fått det til! 

Vi er stolte over at vi har lyktes med arbeidet vi har lagt ned for å bli sertifisert av Norsk Lastebileier-Forbund som en Fair Transport-bedrift. Samtidig er vi ydmyke med tanke på fremtiden og vet at vi må fortsette det gode arbeidet for å beholde sertifiseringen i mange år fremover. 

Fair Transport er Norsk Lastebileier-Forbund sitt kvalitetsprogram og har absolutt kommet for å bli. Dette er et program og en sertifisering som er til for å fremheve transportbedrifter som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport. Som et ledd i denne prosessen er alle medlemsbedrifter pålagt å dokumentere arbeidet med å utvikle den lovlige delen av godstransport på vei, med spesielt fokus på å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for de ansatte. 

Apollo Budbiler AS har ikke tidligere vært sertifisert og vi syns derfor det er ekstra stas at vi har fått til dette nå i 2022. Alt av arbeid og dokumentasjon ble sendt til godkjenning i starten av februar 2022 og vi fikk det endelige svaret på at vi var innlemmet i programmet fredag 25. februar.