OM OSS

Apollo Budbiler AS – siden 1985

APOLLO BUDBILER AS

Apollo Budbiler AS er et budbilfirma med sterke tradisjoner. Selskapet ble i sin tid etablert av en nær bekjent av dagens hovedaksjonær, Arild Anderson. Arild ble i 1991 spurt om å overta selskapet og i 1992 ble det en realitet. Sammen med en nær venn kjøper Arild kundemassen og inventaret til det opprinnelige selskapet og driver selskapet videre. I 1995 ble Torill Tonsrud ansatt som kjøreleder og overtar senere ansvaret som daglig leder. Fem år senere, nærmere bestemt i milleniumsåret 2000, overtar Anderson alle aksjene og blir dermed den eneste eieren i selskapet. Driften fortsetter og i 2010 kjøper Apollo Kongsberg Budservice AS av Roger Andersen, som noen år i forveien hadde kjøpt dette av Ole Jonny Ulleberg. Roger og Arild bestemmer seg da for å etablere et nytt selskap og dette er det selskapet vi kjenner som Apollo Budbiler AS i dag. Ole Jonny blir med over til Apollo og er i dag vår logistikksjef.

Selskapet vokser i takt med markedet og man opplever en jevn og god omsetningsøkning hvor det stadig tilkommer flere nye kunder. Apollo Budbiler AS kjøper i 2014 selskapet Sprinter Transport AS og kundemassen til Neilson AS. Man ser videre at det er behov for å ansette en egen transportkoordinator for tyngre gods og begynner å operere egne lastebiler.

I 2017 overtar man all drift fra DVC (Din Varebil Central AS) fra 1. juni. De ansatte i DVC, samt Thor Hallgrimsen blir med videre etter overtagelsen og alle transportører innlemmes i Apollo Budbiler AS. I 2018 overtar man alle kunder og ansatte fra K.A.H. Jakobsen Transport AS, som samtidig legges ned og avvikler sin drift.

Vi velger selv å se på 2018 som det store digitaliseringsåret og inngår da en avtale med Fleet 101 K2, som gjør arbeidshverdagen til kjøreledere, befraktere og sjåfører mer smidig. Integrering av EDI (Electronic Data Interchange), pakkesporing, elektroniske fraktbrev, elektronisk trafikkledelse og elektronisk kvittering med bildebevis og sineringsfunksjon er noen av de nye og moderniserte funksjonene som tilgjengeliggjøres. Muligheten til å bestilling via telefon eller e-post opprettholdes selvsagt, slik at man kan nås på alle plattformer som er tilgjengelig på markedet. Dette er verktøy som er med på å optimalisere bruk av ressurser, slik at man utnytter disse mer hensiktsmessig.

I 2020 kjøper Apollo Budbiler AS Sundsmoen Varetransport AS og overtar dermed alle deres kunder, ansatte og biler. Roger Sundsmoen ansettes deretter som daglig kjøreleder, en stilling han fortsatt innehar i dag. I andre halvdel av 2021 kjøper man opp Termoxpress AS og overtar dermed deres kunder, ansatte, biler og lokaler. Den tidligere eieren, Atle Wie Marthinsen, fortsetter som daglig leder. Vi har tidligere vært innom at selskapet er i stadig vekst og i 2022 teller vi 25 ansatte sjåfører, syv stykker i administrasjonen og over tretti innleide biler med sjåfører.

ADMINISTRASJONEN

Arild Anderson
Daglig leder

E-post: arild@apollobud.no

Ole Jonny Ulleberg
Logistikksjef

Telefon: +47 924 81 888
E-post: olejonny@apollobud.no

Roger Sundsmoen
Bildriftsansvarlig

Telefon: +47 908 71 170
E-post: roger@apollobud.no

Geir Tommy Aasane
Kjøreleder lastebil

Telefon: +47 916 26 005
E-post: geirtommy@apollobud.no

Ole Magnus Krogh
Kjøreleder

Telefon: +47 930 43 656
E-post: olemagnus@apollobud.no

Tom Erik Amundsen
Kjøreleder

Telefon: +47 473 35 599
E-post: tomerik@apollobud.no

Thor Hallgrimsen
Office Manager

Telefon: +47 917 13 579
E-post: thor@apollobud.no

Espen Samuelsen
Befrakter, markedsføring og HMS-ansvarlig

Telefon: +47 994 70 248
E-post: espen@apollobud.no

Stian Sæterøy Grimstad
Befrakter

Telefon: +47 917 56 165
E-post: stian@apollobud.no

Thomas Halonen
Terminalleder

Telefon: +47 404 87 884
E-post: thomas.halonen@apollobud.no

SAMARBEIDSPARTNERE

Kuehne + Nagel AS har i en årrekke vært en viktig samarbeidsparter og vi samarbeider godt på tvers av ulike oppdrag hver eneste dag.

Termoxpress AS er en solid samarbeidspartner når det kommer til oppdrag som omhandler kjøle- og frysebiler.

Asbjørn Dahlen Transport AS er vår fremste samarbeidspartner i forbindelse med oppdrag som skal utføres med kranbil. Vi har hatt et langt og rikt samarbeid som vi håper vil fortsette i mange år fremover.

AGI Global Logistics AS er en lojal samarbeidspartner som vi har tett kontakt med. Ukentlig samarbeider vi om flere oppdrag i både inn- og utland.

SERTIFISERINGER

Apollo Budbiler AS lyktes med å bli sertifisert som en Fair Transport-bedrift i henhold til Norsk Lastebileier-forbund sine standarder ved første forsøk i februar 2022. I løpet av sommeren 2022 vil vi også starte på arbeidet med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn-bedrift.

Vita er en landsomfattende kjede innenfor kosmetikkbransjen med 117 butikker hvor mange av de er lokalisert på Østlandet. Vi har til stadighet behov for transport når det kommer til en del spesialoppdrag. Dette kan være hastesendinger til butikker, opphentinger, transport i forbindelse med ombygning og lignende. I disse tilfellene benytter vi oss alltid av Apollo Budbiler AS. Noe av grunnen til dette er at bestillingsprosessen er enkel og at oppdragene alltid blir utført til avtalt tid. Når man driver med logistikk er det et behov for å ha en transportør som alltid er rask på «labben» og som du kan stole på. Apollo Budbiler AS leverer alltid til til toppscore på disse oppdragene!

Kruge AS har benyttet seg av Apollo Budbiler AS sine tjenester i tjue år. Apollo sin fleksibilitet og høye servicegrad er faktorer som gjør de til en viktig samarbeidspartner for oss i Kruge. Gode og tilpassede løsninger er også med på en effektiv og besparende varestrøm.

Validus Engros AS er en engrosbedrift som i hovedsak  betjener kunder innen helsekost, bandagister, apotek og sykehus. Hovedkategoriene i dag er helsekostprodukter, stomiprodukter og medisinsk utstyr. Vi har gode rutiner på transport, men i en hektisk hverdag hvor kunden står i fokus, hender det at vi må snu oss rundt raskt. Vi leverer en god del utstyr til sykehus, hvor det kan stå om liv – da er det viktig å ha en transportør vi kan stole 100% på. Tryggheten om at Apollo fikser de oppdragene, gjør vår hverdag enklere. Vi opplever at de har oss som kunde i fokus og at de forstår vår hverdag på en god måte. Samtidig har Apollo enkle bestillings- og sporingssystemer.

KONTAKT OSS

Lurer du på noe? Du når oss når som helst på døgnet, hele året!