MANUALER

På denne siden vil du finne en oversikt over våre manualer og standarder.

DESIGNMANUAL

Retningslinjer for bruk av visuell profil

SIKRING AV LAST

Formålet med denne manualen er å gi korte og konsise instruksjoner om praktisk sikring av last, i henhold til den europeiske standarden (EN12195-2010/AC:2014).

RUTINER VED BRANN I TUNNEL

Rutinene i denne manualen tar utgangspunkt i standarden som er laget av Norges Lastebileier-forbund, Torbjørn Tollefsen, som er brannvernleder for tunneler hos Statens vegvesen Region øst og Einar Fossland som er visebrannsjef i Askim brannvesen.

KVALITETSPOLICY

Apollo Budbiler AS skal alltid oppfylle kundenes og myndighetenes krav, behov og forventningen gjennom å være oppmerksomme og ha kunden i fokus, slik at vi alltid leverer tjenester med riktig kvalitet til rett tid. Dette oppnår vi gjennom medarbeidernes engasjement og profesjonalitet i yrket, samt et kontinuerlig og aktivt forbedringsarbeid.

TRAFIKKSIKKERHETSPOLICY

Trafikksikkerhet er et ledelsesansvar hos oss i Apollo Budbiler AS og skal prioriteres. Sammen med de ansatte er det etablert en rutine for kvalitetssikring som skal ivareta hensynet til trafikksikker adferd, miljøet, trafikksikre kjøretøy og sikker utøvelse av transport. Det legges til rette for at ansatte får en god opplæring i miljø og trafikksikkerhet, samt mulighet til å følge de krav som følger av dette i utførelsen av transporten.