HMS

Vi i Apollo Budbiler AS er opptatt av et systematisk og inkluderende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid!

Generelt om helse, miljø og sikkerhet i Apollo Budbiler AS

I vår bransje er et systematisk og godt HMS-arbeid helt sentralt for å ha suksess over tid. Derfor er vi svært opptatt av at alle våre ansatte og innleide sjåfører skal ha grunnlaget for en helsefremmede og meningsfylt arbeidssituasjon. Arbeidsmiljøet er summen av de fysiske, psykiske, sosiale og organisatoriske forholdene i Apollo Budbiler AS

I Norge er helse, miljø og sikkerhet lovpålagt og helt sentralt for å kunne skape en god og sikker arbeidshverdag. Vi forholder oss til spesialutviklede bransjesystemer som er skreddersydd for vår hverdag, i tillegg til tradisjonell bedriftshelsetjeneste.

Så lenge man driver med godstransport på vei er sikkerhet og rutiner essensielt. Vi holder oss godt på innsiden av alle lover, krav og forventninger som blir stilt til oss av våre kunder og samfunnet generelt. Det sies gjerne så paradoksalt at «tid er penger», men samtidig ser vi det som både viktig og nødvendig at man samtidig sørger for å tilrettelegge en arbeidsdag som alle kan være tilfreds med. Vår hverdag kan være tidvis fysisk slitsom, noe som igjen gjør at vi ser oss nødt til å være ekstra opptatt av våre ansattes helse og rutiner.

Vel så viktig som alle de overnevnte faktorene og tiltakene er det sosiale blant våre ansatte, også på tvers av avdelingene. Derfor ønsker vi å samle alle våre ansatte en til to ganger i året for å også kunne sosialiseres på utsiden av arbeidsplassen.